Årsmöte 2020

Årsmöte för Torps Byalag
12 februari 2020 kl. 18.30, Torps Bygdegård.

 1. Ordförande Lars Eriksson öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkändes, utifrån korrigering av punkt 8: blir 8a och 8b.
 3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Linde.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Swartz.
 6. Till justerare för protokollet valdes Kerstin Eriksson.
 7. Verksamhetsberättelsen redovisades av Lars Eriksson. (Bil 1.)
 8. A. Kassör Gunvor Rydholm redogjorde för räkenskaperna: resultat och balansräkning.

B. Revisionsberättelse. (Revisorerna har funnit allt i god ordning.)

 1. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10.Årsmötet valde Lars Eriksson till ordförande i Byalagets styrelse på 1 år. Årsmötet valde kassör Gunvor Rydholm och sekreterare Ingrid Swartz att sitta två år till i styrelsen.

Till ny styrelseledamot valdes Anki Petersson på två år, och fyllnadsval Britt-Marie Karlsson på ett år. Välkomna!

11.Till revisorer valdes Gunnar Nilsson och Hans Jansson.

12.Valberedning Gunilla Andersson och Jonas Rydberg har avsagt sig uppdraget. De avtackades med en blomma.
Styrelsen har till juli 2020 att utse två nya personer till valberedning.

13.Medlemsavgift för år 2020 - 2021 med 50 kr/enskild medlem eller 100 kr/familj godkändes.

14.Övriga frågor:
Vi tackade Ann-Marie Hansson och Eva Gamalielsson som slutar för arbetet i Torps Byalags styrelse med en blomma.
Eva Gamalielsson skänker en stekhäll till Torps Byalag. Ingemar Linde tackar för en drickakyl som Byalaget skänkt till köket i Torps Bygdegård.

Bosse Petersson berättar om översvämning i källaren på Torps Bygdegård och ber om hjälp att tömma utrymmet.

15.Årsmötet avslutades av Lars Eriksson.

 

Bil.1

Verksamhetsberättelse för Torps Byalag 190101 - 191231

Styrelseledamöter:

 

Lars Eriksson, ordförande                                    Eva Gamalielsson

 

Ingrid Swartz, sekreterare                                   Kerstin Eriksson

 

Gunvor Rydholm, kassör                                      Erling Johansson

 

Anne-Marie Hansson

 

 

Styrelsen har under mandatperioden haft 6 protokollförda möten.

 

Medlemsantalet var 116 vuxna och 3 barn.

 

 

 • Genomförda aktiviteter

 

Den 1/3 anordnade Byalaget en”Antikrunda” i Torps Bygdegård. Den besöktes av ca 70 personer. Christer Börjesson från Lysekils Auktionsverk  värderade de av deltagarna medhavda föremålen. Några blev kanske besvikna men de flesta var nog nöjda.

Byalaget bjöd på korv, bröd, kaffe och kaka.

 

 

Den12/5 anordnades en tipspromenad på Sommarhult. C:a 30 personer trotsade det dåliga vädret. Det var regn, kyla, blåst och snö.

Efter promenaden bjöds det på kaffe och kaka, vilket var mycket uppskattat. Alla belönades med plantor.

 

30/5 begav sig styrelsen ut på en rekognoseringsresa i Torps socken inför en eventuell bussresa.

 

 

Friluftsgudstjänsten vid Fölebäckens smedja  gick av stapeln den 30/6. Det kom drygt 60 personer till detta evenemang. I skön sommarvärme höll Sigge Widekärr gudstjänst. Musik framfördes av kantor Birgitta Aurell-Keczàn. Efter gudstjänsten bjöds det på kyrkkaffe.

 

Under vecka 27 och 28 bedrev byalaget sommarcafé i Torps skola. Detta organiserades av Gunvor Rydholm med hjälp av goda medarbetare. Caféveckorna gav ett mycket stort tillskott till kassan.

 

En vacker sensommardag 8/9 var det poängpromenad på Stuveryr. 26 deltagare gick promenaden och svarade på frågorna. Efteråt bjöds det på fika. Priserna gick i höstens tecken.

 

 

På höstfesten 7/11 kom det c:a 50 personer. De fick uppleva underhållning av”Fjällgänget” och bjöds på god soppa med tillbehör.

 

Byalaget har skänkt en ”drickakyl” till Torps Bygdegård.

 

 

 • Informationsspridning:

 

Byalaget har en webbplats: www.torpsbyalag.se

Byalaget har även en Facebooksida:

 http://www.facebook.com/pages/Torps-Byalag/279721232511.

 

Styrelsen tackar alla som medverkat och bidragit till att trakten kring Ellenö och Torp ska vara en bra och attraktiv plats att bo och verka i.

 

Torp den 31/12 2019

Styrelsen för Torps byalag

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!