Årsmöte 2019

Årsmöte för Torps Byalag
13 februari 2019 kl. 18.30, Torps gamla skola.

 1. Ordförande Lars Eriksson öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Linde.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Swartz.
 6. Till justerare för protokollet valdes Eva Gamalielsson.
 7. Verksamhetsberättelsen redovisades av Lars Eriksson. (Bil 1.)
 8. Kassör Gunvor Rydholm redogjorde för räkenskaperna och revisionsberättelse. (Revisorerna har funnit allt i god ordning.)
 9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10.Årsmötet valde Lars Eriksson till ordförande i Byalagets styrelse på 1 år. Årsmötet valde kassör Gunvor Rydholm och sekreterare Ingrid Swartz att sitta två år till i styrelsen.

Till ny styrelseledamot valdes Eva Gamalielsson på två år. Välkommen!

11.Till revisorer valdes Gunnar Nilsson och Hans Jansson.

12.Till valberedning valdes Gunilla Andersson och Jonas Rydberg.

13.Medlemsavgift för år 2020 med 50 kr/enskild medlem eller 100 kr/familj godkändes.

14.Övriga frågor:
Vi tackade Monica Johansson för sitt arbete i Torps Byalags styrelse med en blomma.

Erling Johansson: undring kring Håmulebron och röjning kring U 209? Nya markägare – bröder Lignell.

Ordförande Ingemar Linde: undrar om de kulturella aktiviteterna – vem som ska stå för vad. Tanke:

 • Bygdegårdsföreningen – olika aktiviteter, film sista söndagen i april.
 • Torps Byalag – står för andra aktiviteter och Antikrundan 1/3.

Föreningarna behöver samarbeta för att inte krocka med aktiviteter och tider.
Förslag: Årsalmanacka där aktiviteter för Torps Byalag, Bygdelaget och Valboryrs byggdgårdsförening står. Då kan allmänhet se aktiviteter, och vi ser att inga aktiviteter krockar.

Hemsidan: även annonsera för Bygdegårdsföreningens och Valboryrs aktiviteter/varandras aktiviteter.

(Bygdegårdens hemsida gör Karin Jansson och Monica Enemark.)

Finns funderingar på att stötta ekonomiskt – ”mötesplats Torp”, lekplats, boulbana, solceller, sevärdheter – tex Håmulefortet.

”Sven på Broa” inbjuden att ta tag i projektet alternativa energier…

Teklas stuga, ägs av Hensbacka. De säger att deras pengar är slut…

Röset??? Ett av Dalslands största…

Skolans avloppsrening – kommunen förhandlar att stänga av vattnet till de två fastigheterna, så skolan har eget system. När vattenfrågan är löst blir Ekonomiska föreningen ägare till Torps gamla skola.

(Torps gamla skola kan börja kallas Torps bygdegård.)

15.Årsmötet avslutades av Lars Eriksson.

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!