VB 2018

Verksamhetsberättelse 180101-181231

Verksamhetsberättelse för Torps Byalag  180101-181231 

Styrelseledamöter:

Lars Eriksson, ordförande                       Monica Johansson

Ingrid Swartz, sekreterare                      Kerstin Eriksson

Gunvor Rydholm, kassör                         Erling Johansson

Anne-Marie Hansson

Styrelsen har under mandatperioden haft 5 protokollförda möten.

Medlemsantalet var 110 vuxna och 6 barn.

  • Genomförda aktiviteter

Den 21/3 anordnades en bildvisningskvälll. Daniel Larsson visade bilder från sina resor i Galapagos, Mexico och Zambesifloden. Han visade också bilder från den svenska Västkusten. Byalaget bjöd på soppa. Både bildvisningen och soppan uppskattades av de 66 deltagarna.

Den 5/5 anordnades en tipspromenad på Sommarhult. C:a 50 personer deltog. Efteråt bjöds på kaffe med dopp och alla blev lyckliga ägare till plantor.

På eftermiddagen, samma dag, träffades en förstärkt styrelse för att iordningsställa Fölebäcken inför den stundande frilufsgudstjänsten.

Den 10/6 överlämnades det, av Byalaget, skänkta soluret. Drygt 50 personer njöt i solens sken. Byalaget bjöd på kyrkkaffe.

Friluftsgudstjänsten vid Fölebäckens smedja  gick av stapeln den 1/7. Det kom drygt 60 personer till detta evenemang.

Under vecka 27 och 28 bedrev byalaget sommarcafé i Torps skola. Detta organiserades av Gunvor Rydholm och Monica Johansson. Caféveckorna gav ett mycket stort tillskott till kassan.

På höstfesten 24/10 kom det c:a 70 personer. De fick uppleva underhållning av ”Lätt och Lagom med pålägg” och bjöds på god soppa med tillbehör.

Den 9/9 anordnades en skogspromenad på Stuveryr. Tyvärr var det dåligt väder, men c:a 20 tappra personer deltog. Dagen avslutades med fika och prisutdelning.

  • Informationsspridning; aktiviteter för att sprida information

Byalaget har en webbplats: www.torpsbyalag.se

Byalaget har även en Facebooksida:

Styrelsen tackar alla som medverkat och bidragit till att trakten kring Ellenö och Torp ska vara en bra och attraktiv plats att bo och verka i.

Torp den 31/12 2018

Styrelsen för Torps byalag

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!