Årsmöte 2018

Årsmöte för Torps Byalag
14 februari 2018 kl 18.30, Torps skola.

 1. Ordförande Lars Eriksson öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Lars Eriksson.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Swartz.
 6. Till justerare för protokollet valdes Monica Johansson och Erling Johansson.
 7. Verksamhetsberättelsen redovisades av Lars Eriksson. (Bil 1.)
  Fråga kom om medlemsantalet. - Det har krympt något sen tidigare år.
 8. Kassör Gunvor Rydholm redogjorde för räkenskaperna och revisionsberättelse.
 9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarfrihet.
 10. Årsmötet valde Lars Eriksson till ordförande i Byalagets styrelse på 1 år. Årsmötet valde Kerstin Larsson, Erling Johansson och Ann-Marie Hansson till styrelseledamöter på 2 år.
 11. Till revisorer valdes Gunnar Nilsson och Hans Jansson.
 12. Till valberedning valdes Gunilla Andersson och Jonas Rydberg.
 13. Medlemsavgift för år 2018 med 50 kr/enskild medlem eller 100 kr/familj godkändes.
 14. Övriga frågor:
  Karin Jansson framförde Bygdeförensingens tack för hjälp med köksbänkar mm i Torps skolas övre kök.
  Soluret sponsrat av Byalaget som skänks till Torps kyrka har kommit och sätts upp i slutet av maj månad i samband med friluftsgudstjänsten. Diskussion fördes om kyrkan kunde stå för skylt/plakett att soluret skänkts av Byalaget på sockeln där soluret ska placeras.
  Årsmötet godkänner Byalagets arbete och ekonomiskt bidrag till köksförbättring av Torps skolas övre kök.
 15. Årsmötet avslutades av Lars Eriksson.

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!