VB 2017

Verksamhetsberättelse för Torps Byalag  170101-171231

Styrelseledamöter:

 

Lars Eriksson, ordförande                        Monica Johansson

 

Ingrid Swartz, sekreterare                        Kerstin Eriksson

 

Gunvor Rydholm, kassör                         Erling Johansson

 

Anne-Marie Hansson

 

 

Styrelsen har under mandatperioden haft 8 protokollförda möten.

 

Medlemsantalet var 106 vuxna och 6 barn.

 

 

  • Genomförda aktiviteter

 

Den 21/3 anordnades en musikkväll. Lilla Bandet underhöll. Byalaget bjöd på soppa. Både underhållningen och soppan uppskattades av de c:a 50 deltagare.

 

Bokcirkeln, som leds av Kerstin Eriksson, har fortsatt även detta år. De har haft åtta sammankomster under året.

 

Vid spelmansträffen den 8:de april ställde byalaget upp med många deltagare som hjälpte till. Det blev en lyckad tillställning med många besökare.

 

1/5 återkom ”Lär känna din bygd”. Denna gång var det kyrkan och dess verksamhet som presenterades. Erling Johansson berättade om kyrkobyggnaderna och deras historia. Sigge Widekärr informerade om kyrkans olika färger och deras betydelse. Lars-Göran Waldetoft spelade lokal musik på fiol.

 

Den 25/5 anordnades en tipspromenad på Sommarhult. C:a 50 personer deltog. Efteråt bjöds på kaffe med dopp och alla blev lyckliga ägare till plantor.

På eftermiddagen, samma dag, träffades en förstärkt styrelse för att iordningsställa Fölebäcken inför den stundande frilufsgudstjänsten.

 

Friluftsgudstjänsten vid Fölebäckens smedja  gick av stapeln den 2/7. Det kom knappt 80 personer till detta evenemang. Kassan fick en god förstärkning via kollekten (drygt 2000 kr).

 

Under vecka 27 och 28 bedrev byalaget sommarcafé i Torps skola. Detta organiserades av Gunvor Rydholm och Monica Johansson. Caféveckorna gav ett mycket stort tillskott till kassan.

 

 

En solig och fin söndagseftermiddag i september samlades 32 personer vid Torps kyrka. Där väntade Erling Johansson, som vanligt, och gav oss en trevlig och intressant guidning på den nya kyrkogårdens vänstra del.

 

På höstfesten 25/10 kom det c:a 70 personer. De fick uppleva Janssons frestelse både som underhållning och förtäring. Det var mycket uppskattat.

 

 

 

  • Föreningskontakt; dialog med andra föreningar, samarrangemang.

 

Styrelsen har genom sina olika kontaktnät  en dialog med andra föreningar i bygden.

 

  • Informationsspridning; aktiviteter för att sprida information

 

Byalaget har en webbplats: www.torpsbyalag.se

Byalaget har även en Facebooksida:

 http://www.facebook.com/pages/Torps-Byalag/279721232511 där byalaget har 83 vänner.

 

 

Styrelsen tackar alla som medverkat och bidragit till att trakten kring Ellenö och Torp ska vara en bra och attraktiv plats att bo och verka i.

 

Torp den 31/12 2017

Styrelsen för Torps byalag

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!