Årsmöte 2017

Årsmöte vid Torps Byalag,

15 februari 2017 kl. 18.30, Torps skola.

 1. Ordförande Lars Eriksson öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkändes med korrigering av punkt 13.
 3. Kallelse till årsmötet godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Lars Eriksson.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Swartz.
 6. Till justerare för protokollet valdes Karin Jansson.
 7. Verksamhetsberättelsen redovisades av Lars Eriksson. (Bil 1.)
 8. Kassör Gunvor Rydholm redogjorde för räkenskaperna och revisionsberättelsen.
 9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 10.  Årsmötet valde Lars Eriksson till ordförande i byalagets styrelse på 1 år.

Årsmötet valde 3 styrelseledamöter Monica Johansson, Gunvor Rydholm och Ingrid Swartz  på 2 år.

 1.  Till revisorer valdes Hans Jansson och Gunnar Nilsson.
 2.  Till valberedning valdes Gunilla Andersson och Jonas Rydberg.
 3.  Medlemsavgift  2017; 100 kr/familj och 50 kr/enskild medlem godkändes.
 4.  Övriga frågor:
  Ingemar Lindhe informerade om Torp Bygdegårdsförenings planering för Torps skola. Planering fortsätter om en överenskommelse kring vatten och avlopp med kommunen. Skolan har nu flera pågående aktiviteter.
 5.  Årsmötet avslutades av Lars Eriksson.

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!