VB 2016

Verksamhetsberättelse för Torps Byalag  160101-161231

Styrelseledamöter:

 

Lars Eriksson, ordförande                                    Monica Johansson

 

Ingrid Swartz, sekreterare                                  Kerstin Eriksson

 

Gunvor Rydholm, kassör                                     Erling Johansson

 

Anne-Marie Hansson

 

 

Styrelsen har under mandatperioden haft 8 protokollförda möten.

 

Medlemsantalet var 132 (126 vuxna och 6 barn).

 

 

  • Genomförda aktiviteter

 

Den 16/3 anordnades en filmkväll. Naturfotografen Ulf Jonasson visade några av sina filmer. Det var en trevlig och uppskattad upplevelse för de 45 deltagarna.

 

Bokcirkeln, som leds av Kerstin Eriksson, har fortsatt även detta år. De har haft åtta sammankomster under året.

 

Vid spelmansträffen den 8:de april ställde byalaget upp med många deltagare som hjälpte till. Det blev en lyckad tillställning med många besökare.

 

Den 5/5 anordnades en tipspromenad på Sommarhult. C:a 40 personer deltog. Efteråt bjöds på kaffe med dopp och alla blev lyckliga ägare till plantor.

 

Friluftsgudstjänsten vid Fölebäckens smedja  gick av stapeln den 3/7. Det kom drygt 80 personer till detta evenemang. Kassan fick en god förstärkning via kollekten (2067kr).

 

Under vecka 27 och 28 bedrev byalaget sommarcafé i Torps skola. Detta organiserades av Gunvor Rydholm och gav ett stort tillskott till kassan.

 

En trädgårdsresa anordnades den 8/8. Vi samlades en gråmulen dag vid Torps skola för att bege oss till Rose och Johan i Rännelanda. P.g.a. regnväder började vi med fika i växthuset. Vädret blev bättre, så vi kunde vandra runt i trädgården med två duktiga guider. Vi var 12 st som deltog.

 

Den 16/9 återinvigdes Fölebäckens smedja. Byggnaderna har fått nya tak, som har bekostats av kyrkan. Arbetet har utförts av Hans Ohlsson med stor hjälp av Olle Rydholm. Byalaget har också sett till att det ser snyggt och trevligt ut i området runt smedjan. Det kom 45 personer till detta evenemang där Ingemar och Jerry underhöll.

 

En solig och fin söndagseftermiddag i september samlades 26 personer vid Torps kyrka. Där väntade Erling Johansson som gav oss en trevlig och intressant guidning på den nya kyrkogårdens högra del.

 

 

 

  • Föreningskontakt; dialog med andra föreningar, samarrangemang.

 

Styrelsen har genom sina olika kontaktnät  en dialog med andra föreningar i bygden.

 

  • Informationsspridning; aktiviteter för att sprida information

 

Byalaget har en webbplats: www.torpsbyalag.se

Byalaget har även en Facebooksida:

 http://www.facebook.com/pages/Torps-Byalag/279721232511 där byalaget har 83 vänner.

 

 

Styrelsen tackar alla som medverkat och bidragit till att trakten kring Ellenö och Torp ska vara en bra och attraktiv plats att bo och verka i.

 

Torp den 31/12 2016

Styrelsen för Torps byalag

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!