Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Årsmöte för Torps Byalag
12 januari 2022 kl. 18.30, Torps Bygdegård.

  1. Ordförande Lars Eriksson öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
  2. Dagordningen godkändes.
  3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
  4. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Linde.
  5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Swartz.
  6. Till justerare för protokollet valdes Erling Johansson.
  7. Verksamhetsberättelsen redovisades av Lars Eriksson. Ett år då det inte hänt så mycket. (Bil 1.)
  8. A. Kassör Gunvor Rydholm redogjorde för räkenskaperna: resultat och balansräkning.

B. Revisionsberättelse. (Revisorerna har funnit allt i god ordning.)

  1. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10.Årsmötet valde Lars Eriksson till ordförande i Byalagets styrelse på 1 år. Årsmötet valde kassör Gunvor Rydholm och sekreterare Ingrid Swartz att sitta två år till i styrelsen.

Till ny styrelseledamot valdes Ann-Katrin Karlsson på två år. Vi tackar Britt-Marie Karlsson som avböjt omval.

11.Till revisorer valdes Gunnar Nilsson och Hans Jansson.

12.Valberedning saknas. Mötet hemställer uppgiften till styrelsen.

13.Medlemsavgift för år 2023 med 50 kr/enskild medlem eller 100 kr/familj godkändes.

14.Övriga frågor:

Britt-Marie Karlsson avtackades, ej närvarande, med en blomma.

Förfrågan kring ute-gym vid Bygdegården avslås av kommunen.

Bygdegårdsföreningen frågar Torps Byalag om intresse att hjälpa till vid sommarcafé två sista veckorna i juli 2022. Byalaget diskuterar förfrågan och återkommer.

15.Årsmötet avslutades av Ingemar Linde.

Senaste kommentarer

01.08 | 07:50

Hej Cermith! Ja, det finns ett Upsal nära Torp. Mvh Ingrid Swartz, Torps Byalag

01.08 | 07:30

Hello, Jag släktforskar och undrar ifall det finns en plats som heter Upsal, T...

02.01 | 11:27

Bra, trevlig och informativ sida. Finns inget negativt att skriva. Tack för all...

29.04 | 18:06

Bra att du engagerar dig i denna fråga Birgitta!